Menu
fluktfrekvens og nettsider

9 måter å redusere bounce rate i Google Analytics

Krister Ross 8 år ago 0 171
5 min

Lær noen enkle metoder for hvordan du kan redusere fluktfrekvens (bounce rate) i Google Analytics.

Fluktfrekvens er kanskje noe av det mest misforståtte i Google Analytics. Først og fremst er definisjonen på fluktfrekvens altså prosentandelen av dine besøk som kun besøker 1 side, såkalte ensidesbesøk.

Det vil si, en bruker kommer til ditt nettsted, og den første siden de ser og kommer til er den siden de avslutter og forlater nettstedet på, uten å klikke seg videre eller se flere sider.

I Google Analytics får du fluktfrekvens på både hele nettstedet (i oversiktsrapporten under målgrupper) og per side (for eksempel i alle siderrapporten under atferd).

Utregningen av fluktfrekvens er som følger:

Fluktfrekvens per side = Totale antallet ensidesbesøk (flukter) på siden (innen en spesifikk periode) / totalt antall innganger på siden (innen samme tidsperiode)

Fluktfrekvens for nettstedet = Totalt antall ensidesbesøk for nettstedet (innen en spesfikk tidsperiode) / totalt antall innganger for hele nettstedet (i den samme tidsperioden)

Fluktfrekvens kan være et nyttig nøkkeltall for å si noe om kvaliteten på trafikken som kommer på dine landingsider. Landingsider bør i grunn ikke ha høy fluktfrekvens, ettersom dette indikerer at innholdet på siden ikke stod til forventningen som den besøkende hadde. En slik mismatch kan resultere i redusert synlighet i søkemotorene.

Avinash Kaushik skriver selv:

“As a benchmark from my own personal experioence over the years it is hard to get a bounce rate under 20%. anything over 35% is cause for concern and anything above 50% is worrying.”

Hva påvirker fluktfrevensen egentlig?

Ettersom Google Analytics kalkulerer tid brukt på nettstedet ved å kalkulere tidsdifferansen mellom sidevisning 1 og sidevisning 2, så vil altså alltid siste side i besøket inneha 0 i lesetid. Derfor har også samtlige ensidesbesøk 0 i lesetid. Dette påvirker det totale (aggregerte) tallet for gjennomsnittlig besøkstid.

Dette er en av de store grunnene til at vi ikke skal se på aggregerte tall når vi skal se på nyttige nøkkeltall.

Så hvordan reduserer vi fluktfrekvensen?

Følgende metoder kan du benytte deg av for å redusere din fluktfrekvens.

1# Reduser fluktfrevens på sidene i Profit Index

Profit Index, er alle sider på nettstedet ditt med en sideverdi mer enn 0.

Les mer om Profit Index her

Hvis du har sider med høy fluktfrevens som også har sideverdi mer enn 0, vil optimalisering av disse sidene ha større innvirkning på nettstedet enn andre sider med sideverdi lik 0.

Les mer om konverteringsoptimalisering

Ettersom du benytter Profit Index, så vil optimaliseringen ha stor innvirkning, ettersom dette er sider som bidrar til konvertering på ditt nettsted.

2# Ikke fokuser på keywords og kanaler som sender lav verditrafikk

Verditrafikk er betegnelse på trafikk som gir konverteringer i en eller annen form. Verditrafikken bør studeres og analyseres for å identifisere hvilke målgrupper det dreier seg om.

Derimot, bør du også identifisere den delen av din trafikk som ikke genererer verdi. Du benytter kanskje enkelte keywords eller kanaler i din markedsføring eller kampanjer, som ikke konverterer i det hele tatt. Det er da viktig å ta lærdom av dette og fokusere heller på den delen av trafikken som gir verdi.

3# Landingsider tilpasset besøksmotiv

Hvis dine titler og overskrifter ikke står i sammenheng med innholdet på siden, vil du i aller høyeste grad oppleve mye fluktfrekvens. Benytt deg av søkeord og søkefraser som du vet konverterer i titler, overskrifter, ingress og innhold. Det må være en sammenheng mellom hva du “trigger” brukeren med og hva du skriver om.

Brukeren er nødt til å få en eller annen verdi for besøket sitt. Da snakker vi om å tilfredsstille brukeren besøksmotiv.

Alle brukere har et besøksmotiv når de ankommer din side. Det er derfor viktig at besøksmotivet blir tilfredsstilt, ellers vil dette kunne ha svært negative påvirkninger både for fremtidig trafikk, men også din synlighet i søkemotorene.

4# Landingsider med CTA (Call To Action)

Når en bruker lander på en side på ditt nettsted, så kaller vi den siden en landingside. Det er her brukerne kommer i kontakt med ditt nettsted først og det er også her du må starte arbeidet med å få brukeren til å konvertere.

For å få en bruker til å konvertere, må det dermed også være lagt opp tilgjengelige knapper og lenker for å få brukeren dit du ønsker. En konvertering er kun en aksjon som gir verdi tilbake til nettstedseier. Og uten en form for CTA så blir det vanskelig å forvente at brukeren foretar seg noen ønskede handlinger, i form av konvertering.

5# Lag innhold som kan konsumeres på kort tid

Det er viktig å bruke enkle formuleringer og setningsoppbygging på nett. Ettersom majoriteten av internettbrukerne sitter på mobiltelefoner, er det også viktig at ting er enkelt å lese, samt enkelt å forstå. Hvis dette ikke er tilfelle, så vil brukeren få en negativ brukeropplevelse og heller bevege seg ut fra nettstedet ditt til et annet nettsted som vil gi brukeren tilfredsstillelse i henhold til deres besøksmotiv.

6# Bruk virtuelle sidevisninger og eventsporing på Ajax/flash-basert innhold.

Noen nettsider benytter seg av flash eller dynamisk innhold ved bruk av teknologien Ajax, hvilket kan føre til vanskeligheter med både å måle og analysere trafikken omkring disse. Derfor må du gjøre litt ekstra arbeid med å måle atferd også her.

Jeg anbefaler virkelig ikke bruk av flash, men hvis det nå allerede er flash på nettstedet, ville jeg lagt mye ressurser i å kartlegge bruken. Dette blir viktig for å kunne identifisere om dette genererer verdi eller ikke. Hvis det ikke genererer verdi, er det svært viktig å ha innsikt i dette for å kunne gjøre noe med det.

Eksempel: Hvis en bruker ankommer ditt nettsted, og all atferd videre gjøres gjennom et flashprogram, så vil ikke URL endre seg, ei heller føre til noen flere sidevisninger, så hvis dette da ikke måles riktig, vil du ende opp med 100% fluktfrekvens.

Da blir du stående uvitende om hva som faktisk foregår på nettstedet. Og du vil vel ikke drive forretninger i blinde?

7# Legg ressurser i pent design, visuell profilering og hastighet

Ettersom en bruker mindre enn 8 sekunder på å bestemme seg om denne siden er verdt besøket eller ikke, så sier det seg selv at design og visuell profilering er viktig. Det er ikke mye tid det er snakk om, men det er veldig viktig at du legger tid og ressurser på å fange brukerens oppmerksomhet tidlig.

Noen av grunnen til at brukerne forlater nettstedet ditt:

 • Dårlig webdesign, dårlige kontraster som sort bakgrunn og gul tekst.
 • Dårlig navigasjon
 • Ikke mobiltilpasset layout, eksempel: responsivt
 • For mange annonser
 • For mye tekst
 • Dårlig formattering
 • For lite luft i innholdet
 • Manglende overskrifter og inndelinger
 • Treg lastetid på sider
 • Audio/video som starter avspilling ved sidelasting. 
 • Musikk på siden

8# Legg opp til mer nysgjerrighet

En veldig lur måte å redusere fluktfrekvens på er å trigge nysgjerrigheten til brukeren. Og her er det vel egentlig kun kreativiteten som stopper deg. Jeg har sett mange eksempler på gode og kreative løsninger for å trigge en brukers nysgjerrighet. Flere benytter seg av humor og andre gir ut e-bøker eller “whitepapers” for å trigge nysgjerrigheten.

9# Brukertesting på sider

Når du virkelig har gjort det du kan og prøvd ut alle midler for å redusere bounce, så er brukertesting i form av spørreskjemaer eller dedikerte brukertestkontroller et emne for deg.

Brukertesting i form av spørreskjemaer du sender til forskjellige brukere med inntil 3 veldig enkle ja/nei spørsmål, vil kunne identifisere noen av problemene dine på nettstedet.

En brukertestkontroll er en brukertest der du samler en gruppe mennesker til å utføre noen brukeroppgaver og deretter gi tilbakemelding om denne bruken, i tillegg til monitorering av selve bruken.

 

 

Find this content useful? Share it with your friends!
Written By

I en årrekke har Krister jobbet med bedrifter og organisasjoner i alle størrelser, små lokale til store internasjonale. Helt siden gutterommet har interessen ligget på psykologi og teknologi, hvilket har kulminert i hans lidenskap; optimalisering av nettsteder. En god fredagskveld for Krister, kan inneholde en god italiensk vin og Google Analytics.

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *