Menu
Bounce rate

Bounce trafikk, positivt eller negativt? Og det du ikke vet om bounce får du vite her

Krister Ross 8 år ago 0 208

Det har vært mye fokus på om det er positivt eller negativt med bounce. I denne artikkelen kommer jeg til å skrive hvordan du kan se om bouncen faktisk er positiv, eller om den er negativ. I tillegg til det, så skal vi se litt på hva som faktisk skjer når vi har bounce trafikk på vårt nettsted.

Definisjon

Definisjonen på bounce trafikk (ellers kalt transittstoppfrekvens, ensidesbesøk og fluktfrekvens på norsk) er at en bruker kommer til en side på ditt nettsted, og uten å se på flere sider på ditt nettsted, forsvinner ut fra nettstedet.

Den vanlige oppfattelsen av bounce rate, er at denne er negativ. I utgangspunktet vil jeg være enig, men med et lite «nuvel» ved siden av. Vi skal gå litt i detaljer på det.

For det første, så er det slik at i utgangspunktet, så er bounce negativ når vi ser på scenarioet der en bruker kommer til en side på et nettsted, foretar seg intet annet, og forsvinner ut av siden igjen.

Hvis det er slik å forstå, at denne landingsiden som brukeren landet på, var satt opp for å selge en vare eller tjeneste, så er denne bounce raten negativ.

I alle tilfeller der du ønsker at brukeren som lander på en landingside, skal foreta seg en eller annen form for konvertering, det være seg mikro eller makro, så vil alltid bounce være negativ.

Men bare så det er sagt, det er umulig å fjerne bounce rate. Det vil alltid være bounce rate på nettstedet. Den bør bare ikke være for høy. (Heller ikke for lav, for det er indikasjon på feil i målingen din)

«Nuvel»

Det er slik at vi har en del forskjellige sidetyper på vårt nettsted, som inneholder forskjellige typer atferder. Det vil si, der vi har navigasjonssider så forventer vi en atferd på kort lesetid, og videre klikk til neste side i besøket.

Les mer om sidetyper her!

På innholdsider derimot, så kan det tenkes at innholdet på siden vil generere synlighet i søkemotorer, der en bruker som er ute etter kontaktinformasjon eller åpningstider, får nettopp den lenken h*n er ute etter i søkeresultatet, og dermed klikker seg inn på denne siden.

Så når da denne brukeren finner umiddelbart det h*n søker etter på i første side i besøket sitt, er det i utgangspunktet ikke nødvendig å gå videre, ettersom motivet for besøket er tilfredsstilt.

På denne måten, kan vi faktisk si at bouncen var positiv, og ikke negativ, ettersom brukeren faktisk fikk verdi for besøket sitt, til tross for at brukeren kun så 1 side.

Men.. men?

Dette er riktignok halve sannheten. 

bounce rate too high

Vi ønsker alltid noe mer. I de fleste tilfeller, særlig av kommersiell art, ønsker du at de besøkende trigger en eller annen form for konvertering.

Det vil si, hvis du ikke har godt nok oppsett av mål og målsetninger for ditt nettsted, så vil bounce rate være positiv i det nevnte eksemplet om brukeren som fant innholdet h*n så etter. Men hvis du har godt definert plan for hvilke mikrokonverteringer og makrokonverteringer du har, så vil det i de fleste tilfeller si at bounce er negativt.

Dette eksemplet for positiv bounce, er veldig typisk for offentlige nettsteder, som lever av å forsyne brukerne med informasjon. Eksempelvis, kommunale nettsteder har mye av slik trafikk.

Men hvis vi ser forbi kun det å forsyne brukerne med informasjon, ønsker vi ikke noe mer med brukerne? Mange offentlige nettsteder har idag bokser og knapper for å spørre brukerne om informasjonen de fant var av ønsket art, eller om nettstedseier kunne forbedret noe.

I veldig mange tilfeller, til tross for positiv bounce og tilfredsstilt besøksmotiv, så vil det være elementer som brukerne kan gjøre, for å gi enda mer verdi tilbake til nettstedseier. Ved å definere gode KPIer basert på gode mål og målsetninger, vil du kunne ha mer å vinne på informasjonssider enn det mange i utgangspunktet har.

Så det jeg sier, er at jeg ønsker at du tenker mer over hva du kan få tilbake i form av konvertering i informasjonsforsyningen du har, i tillegg til det å levere relevant informasjon.

Ha alltid mål om noe mer, og strev alltid etter å være bedre. En nettside er ALDRI fullkommen, og ALLE nettsteder har potensiale for forbedring.

Når det kommer til benchmarking, så snakker Avinash Kaushik om at 30-40% bounce er akseptabel, mens 50-60% og oppover er «worrying». Under 30% kan ofte være målefeil.

Det du ikke vet om Bounce

Bouncerate, er som sagt ensidesvisningsbesøk. Akkurat det har en betydning for hvordan tallene dine ser ut. Google Analytics kalkulerer lesetid per side på en spesiell måte.

Hvis du har et besøk med 3 sidevisninger, så vil google analytics kalkulere tiden du åpnet første siden til du åpnet side nr 2, deretter fra side nr 2 ble åpnet til side nr 3 åpnes. Men tiden på siste side blir ikke målt, fordi Google Analytics ikke har noen referanse på neste side etter det. Da står siste side uten lesetid.

Oversiktsrapport med bounce trafikk

Med det i bakhodet, skal det lite til for å forstå at et besøk med kun 1 sidevisning, genererer en lesetid lik 0. Så samtlige bouncebesøk vil generere en lesetid lik 0, og dermed dra ned den gjennomsnittlige besøkstiden betraktelig. Har du 80% bounce, så vil den gjennomsnittlige besøkstiden være 80% påvirket med 0 i lesetid. Det gir et ganske unøyaktig resultat med tanke på hva som er mer korrekt lesetid, hvilket er kalkulert uten bouncetrafikken.

Oversiktsrapport uten bounce trafikk

Samtidig så vil det også påvirke antall sider per besøk. Når du ser på oversiktstallene i Google Analytics så får du servert samtlige tall, inklusivt påvirkningen av bounce rate. Det gir også et gjennomsnitt som er godt dratt ned av bounce rate. Men selvfølgelig, ønsker du faktisk å se det totale antall sidevisninger per besøk inklusivt bounce så er det greit.

Derimot besøkstiden bør du benytte et segment som heter «non bounce» eller på norsk «økter som ikke forlater nettstedet» for å kunne se mer reelle tall for besøkstid. Men husk at selv om du setter et segment på dette, så vil du fortsatt ikke få nøyaktig riktig besøkstid, for samtlige sistesider i samtlige besøk, har ikke målt lesetid overhodet. Så absolutt riktig tall får du aldri, med mindre du legger til en løsning på ditt nettsted som teller hvert sekund av sidevisningene i hvert besøk. Dette er en tungvint løsning som jeg ikke anbefaler.

Som min venn og kollega Jørgen Brunborg-Næss sier, «Data Quality Sucks, Get Over It!»

Så nå kan du gå til din Google Analytics konto, og se på dine egne tall og test ut segmentet jeg snakker om. Det gir fort litt mer innsikt i hva tallene egentlig sier.

Written By

I en årrekke har Krister jobbet med bedrifter og organisasjoner i alle størrelser, små lokale til store internasjonale. Helt siden gutterommet har interessen ligget på psykologi og teknologi, hvilket har kulminert i hans lidenskap; optimalisering av nettsteder. En god fredagskveld for Krister, kan inneholde en god italiensk vin og Google Analytics.

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *