Menu

Den komplette guiden til KPI (Key Performance Indicators)

Krister Ross 8 år ago 0 4 K

KPI’er snakkes det mye om, men hva er det egentlig? Jeg går gjennom hva KPI er  og hvor forskjellig det er fra vanlig nøkkeltall, og deretter hvordan du kan sette gode KPI’er for din bedrift på internett.

Hva er KPI?

KPI står for «Key Performance Indicator».

KPI er nøkkeltall og ratioer som benyttes for å se hvordan du ligger an i henhold til dine mål.

Et nøkkeltall kan være et tall eller et forhold (ratio), så dermed kan vi ha rene nøkkeltall eller vi kan ha nøkkelratioer.

For eksempel: Besøk, sidevisninger, Revenue er forskjellige nøkkeltall siden de kommer i form av rene tall.

Fluktfrekvens (bounce rate), konverteringsrate og gjennomsnittlig ordreverdi er dermed nøkkelratioer, siden de er bygget på kalkulering flere underliggende tall.

På grunn av disse to typene kan altså KPI være en ratio eller et rent tall.

Forskjellen mellom nøkkeltall og KPI

Et nøkkeltall kan oppgraderes til en KPI.

For at et nøkkeltall eller ratio skal kunne benyttes til en KPI, må altså tallet eller ratioen være svært virkningsfull med tanke på verdiskaping for virksomheten. Den må kunne bidra til bunnlinja.

En KPI må kunne bidra til innsikt i form av aksjon, for å kunne påvirke verdiskapingen i riktig retning.

For eksempel:

Gjennomsnittlig ordreverdi kan bli brukt som KPI, ettersom dette i sterk grad påvirker bunnlinja til bedriften. Øker du denne, vil du også øke bunnlinja til bedriften. Går den ned, så indikerer det at noe må gjøres.

Inntjening per klikk, inntjening per besøk er andre eksempler på nøkkeltall som kan benyttes til KPI.

Hvordan finne gode KPI’er?

For å kunne sette gode KPI’er for ditt nettsted, bør du ha klart for deg en god plan for hva som er dine mål.

Les gjerne mer om hvordan du setter mål for ditt nettsted ved bruk av AMS metoden.

Når du først har klare tanker om hva du har som målsetninger for ditt nettsted, må du kvantifisere disse målsetningene inn i målbare «goals» (mål i Google Analytics).

Det kan enten være eventer, salg, kontaktskjemautfylling, nedlastinger osv. Men du er nødt til å ha satt noen mål opp i Google Analytics, for at du skal kunne ha noen gode KPI’er.

Når du har satt opp målene, må du finne de nøkkeltallene som tilsvarer de målene du har satt opp i Google Analytics.

Du må altså ha KPI for alle målene du har satt opp.

Goals er altså spesifikke strategier for å nå de målsetningene du har satt for din bedrift. Og du bruker KPI’er for å måle hvordan disse presterer.

En målsetning kan være «økt salg» på nettstedet. Dine mål vil da kunne være 5% økt salginnen 3 måneder. En KPI vil da kunne si noe om du faktisk når disse målene du har satt deg.

Hvis du for eksempel selger annonser gjennom annonsevisninger, kan faktisk antall sidevisninger være en KPI.

Hvis du er i tvil om en KPI kan ha påvirkning på bunnlinja, så se om nøkkeltallet du har valgt har en linjær korrespondanse med økt bunnlinje.

Kan du bruke antall twitterfølgere som en KPI?

Svaret er her nei. Med mindre du kan korrelere antall twitterfølgere med økt inntjening/kostnad eller konverteringer til din bedrift, hvilket det i de fleste tilfeller ikke er, så er ikke antall twitterfølgere en KPI.

Selv om du kan bevise at det er en linjær korrelasjon mellom antall twitterfølgere og penger i kassa, så må du nok bevise at det har en direkte påvirkning i form av betydelig styrke for at antall twitterfølgere kan være en KPI.

Kun fordi et nøkkeltall ser ut til å ha en påvirkning på bunnlinja, betyr ikke nødvendigvis at det er en god KPi for det.

Kan du bruke antall facebookfans som en KPI?

Svaret er her også, Nei. Med mindre du kan korrelere antall facebookfans med økt inntjening/kostnad eller konverteringer til din bedrift, på lik linje med Twitter.

Kan du bruke antall telefonhenvendelser som en KPI?

Her er svaret derimot, Ja! Sålenge antall telefonhenvendelser har en påvirkning på din bedrifts inntjening og bunnlinje, så er dette en KPI å bruke.

Du kan faktisk måle antall telefonhenvendelser med Google Analytics, bare så det er sagt.

På en annen side, så trenger ikke en KPI å kun være et nøkkeltall eller ratio fra Google Analytics. Det kan også være et tall fra noe helt annet. Det viktigste her er å ha KPI’er for din bedrift som kan fortelle deg om ting går bra eller ikke, og så har noe å si for din bunnlinje.

Typer KPI

Det er to hovedtyper med KPI’er.

 • Interne KPI’er
 • Eksterne KPI’er

Interne KPI’er

Interne KPI’er benyttes som oftest av de som jobber med optimalisering eller effektivisering i form av handlinger, som kampanjer eller annet arbeid. Slike KPI’er kan benyttes for eksempel av en utvikleravdeling som har tasks som skal gjøres, og dermed har en Task Completion rate, altså en gjennomføringsrate for oppgaver.

Interne KPI’er er ikke nødvendigvis påvirkende bunnlinja heller, hvilket gjør interne KPI’er litt spesielle.

Eksempel:

 • Gjennomføringsrate
 • Åpne/lukke ratio
 • Responsrate

Eksterne KPIer

Eksterne KPI’er derimot, er KPI’er som benyttes til å se hvordan arbeid, kampanjer, optimalisering, effektivisering faktisk presterer. Det er her du ser effekten av det som er gjort, mens interne KPI’er er monitorering av det som gjøres.

Eksempler:

 • Gjennomsnittlig ordreverdi
 • Konverteringsrate
 • Inntjening
 • Inntjening per besøk
 • Inntjening per klikk
 • Målfullføringer

Hva kjennetegner en god KPI?

 1. Presis og målbar
  En KPI må være presis og ikke tvetydig på hva den indikerer, samtidig som den må være målbar.
 2. Sterk påvirker av bunnlinja
  En god KPI viser et nøkkeltalls prestasjon som har stor innvirkning på bunnlinja til bedriften.
 3. Relevant
  Den er nødt til å være relatert til målet.
 4. Nyttig umiddelbart
  Sålenge en KPI er en sterk påvirker av bunnlinja, er det svært nyttig å se endringer tidlig og umiddelbart.
 5. Tidsriktig
  En god KPI vil kunne gi deg tid til å gjøre endringer og forbedringer underveis for å påvirke i positiv retning.

 

Written By

I en årrekke har Krister jobbet med bedrifter og organisasjoner i alle størrelser, små lokale til store internasjonale. Helt siden gutterommet har interessen ligget på psykologi og teknologi, hvilket har kulminert i hans lidenskap; optimalisering av nettsteder. En god fredagskveld for Krister, kan inneholde en god italiensk vin og Google Analytics.

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *