Menu
Google Analytics Kontorevisjon

Hva er en Google Analytics kontorevisjon, og hvorfor du trenger det.

Krister Ross 8 år ago 1 86

Jeg har aldri kommet over en konto der det ikke er noe å forbedre. En kontorevisjon er en fullstendig gjennomgang av kontoen din, for å påse at oppsett og konfigurasjon er i henhold til beste praksis og tilrettelagt for hvordan ditt nettsted fungerer.

Hvorfor kontorevisjon og hva er det?

Du kan se på kontorevisjon som en slags service som gjøres for ditt nettsted. I ny og ne kan det være greit å gjennomgå kontoen for å se om det er ting som kan forbedres eller gjøres på en annen måte.

Denne artikkelen vil ta for seg et lite utdrag av hva som sjekkes i en slik kontorevisjon.

1# Implementering av Script

Som beste praksis anbefaler jeg alltid å bruke Google Tag Manager (GTM). Dette fordi det vil effektivisere og forbedre målingen på nettstedet, ettersom GTM gjør det mulig å spisse målingen betraktelig mot det bedriften trenger av innsikt.

I tillegg er det viktig å kunne gjøre endringer i målingen uten å måtte gå gjennom produksjons-releaser som ofte blir gjort en gang i måneden på det hyppigste hos mange bedrifter. Ved å bruke GTM vil du kunne gjøre endringer, teste og publisere innen kort tid, uavhengig av releaser.

Scriptplassering vil også være et tema her, ettersom veldig mange har for seg at målescriptene skal absolutt være satt nederst i HTML dokumentet eller i HEAD delen av HTML dokumentet. Det er ingen altomfattende svar på dette, fordi dette bestemmes av hvilket script du benytter og hvilken versjon.

I Norge har vi også anonymizeIp som obligatorisk for alle norske nettsteder, som er i henhold til reglementet som Datatilsynet har satt for bruk av webstatistiske verktøy.

2# Kontostruktur og konfigurasjon

Selve GA (Google Analytics) kontoen bør følge beste praksis for innsamling og behandling av data. Ettersom all data samles inn på property (område) nivå, er det viktig å ha en klar tanke om hva som skal samles inn og hvordan dette skal behandles.

Dataen som samles inn vil presenteres i forskjellige views (profiler/datautvalg) for et spesielt representert datautvalg. Derfor kan det lønne seg å ha en profilstrategi om hvilke datautvalg du ønsker presentert og hvordan disse skal behandles.

Profilstrategi

profilstrategi i google analytics

Det kan lønne seg å ha følgende standardoppsett for en GA konto:

 • 01. Hovedprofil – Bedriftsnavn (evt domene)
  Dette er profilen som benyttes hver dag. Det er her alt arbeid gjøres og konfigurasjoner skal være «up to date».
 • 02. Bruttoprofil – Bedriftsnavn (evt domene)
  Denne profilen skal ikke inneholde filtere eller konfigurasjoner som fjerner data. Denne skal benyttes som et arkiv i tilfelle andre profiler ekskluderer utvalg av data ved en feil.
 • 03. Testprofil – Bedriftsnavn (evt domene)
  Denne profilen skal benyttes til å teste ut filter eller andre konfigurasjoner før dette publiseres i Hovedprofilen.

For bedrifter som har spesifikke virksomhetsområder, er det ofte ønskelig med et representativt utvalg av dataen basert på deres virksomhetsområder, hvor da profiloppsettet vil kunne se slik ut:

 • 01. Hovedprofil / Totalprofil – Bedriftsnavn (domene)
 • 02. Bruttoprofil – Bedriftsnavn 
 • 03. Testprofil – Bedriftsnavn
 • 04. Virksomhetsområde – Bedrift
 • 05. Virksomhetsområde – Bedrift

Det er også viktig at hver profil (unntatt test og brutto) har en spesifikk eier. Med dette mener jeg at det blir fort svært uoversiktlig om det benyttes profiler i hytt og gevær.

Filteroppsett

Filteroppsett i google analytics

Som standard filteroppsett pleier jeg å bruke lowercase på flere innkommende dataer. For eksempel vil hostname, page title, URI, referrer, search term, samt alle kampanje tagger settes til lowercase.

Dette vil gjøre det enklere å se dataen om brukerne på noen måte skulle påvirke bruk av store eller små bokstaver.

Hvis du eller din bedrift benytter mye tid på siden, gjennom en spesifikk IP adresse vil jeg anbefale å ekskludere denne IP adressen i Hovedprofilen. I Bruttoprofilen skal dette ikke fjernes. Når du fjerner denne IP adressen, kan det være lurt å benytte samme filterkonfigurasjon bare motsatt, hvor du inkluderer kun trafikk fra denne IP adressen i en spesifikk profil kalt «interntrafikk». Dette for å kontrollsjekke at trafikken du fjerner faktisk er det du ønsker å fjerne, samt å vite hvor stor andel av denne trafikken som eventuelt påvirker datagrunnlaget.

3# Mål og konverteringer

Ethvert nettsted har suksesskriterier i en eller annen form. Dette betyr at du også må måle dem.

Det finnes to typer konverteringer; Makrokonverteringer og mikrokonverteringer.

makro og mikrokonvertering

Makrokonverteringer

Makrokonverteringer er konverteringer som har med direkte verdi å gjøre. Ofte er dette relatert til transaksjoner, bestillinger eller bookinger. En slik konvertering vil gi garantert verdi i form av penger eller liknende til nettstedseier.

Mikrokonverteringer

Mikrokonverteringer er konverteringer som kan påvirke, underbygge eller føre til makrokonverteringer på senere tidspunkt. Det kan også være konverteringer som er av verdi, men ikke direkte knyttet opp til pengeverdier i første omgang.

Typiske eksempler på en mikrokonvertering kan være nedlasting av dokumenter, utfylling av skjemaer osv.

#4 Feilsidemåling

morsom 404 side

Ettersom vi gjør redesign, omstruktureringer og endringer på nettstedet vil det ofte oppstå situasjoner der brukerne kommer til feilsider. Ofte er dette en 404 side hvor innholdet som brukeren klikket seg inn på, er fjernet eller ikke eksisterer. Da vil brukeren få opp en 404 feil.

Flere nettsteder har benyttet anledningen til å lage en humoristisk 404 side for å gjøre brukeropplevelsen bedre til tross for feilside som plutselig dukker opp for brukeren. Dette er velment og moro, men dessverre har det en ødeleggende effekt på brukerens besøksmotiv. Ofte kan brukeren faktisk glemme hvorfor de klikket på lenken og dermed vil motivet for deres besøk avbrytes. Det er dessverre ikke svært heldig.

En feilside bør være lik i den grad at den benytter samme design og struktur, som andre sider, slik at brukerne ikke mister sitt fokus og tror fortsatt de er på nettstedet. Navigasjon og søkefelt er viktig å ha med på en slik side, slik at du gir brukeren en ny mulighet til å finne det h*n ønsket å finne.

Feilsidene må også måles eksplisitt. Det er viktig å vite hvor mange som får en feilside, og om det er en økende grad av feilsider eller om det er en nedadgående trend for antall feilsider per måned. Dette vil være med på å gjøre brukeropplevelsen bedre, samt at synlighet i søkemotorene ikke lider på grunn av feil.

#5 Kvalitetskontroll av data

Jeg kommer ofte over GA kontoer som ikke har bearbeidet den innkommende dataen og produserer unødvendig mye støy i statistikken. I verste fall kan dårlig data føre til dårlige beslutninger og dermed også føre til dårligere butikk for nettstedseier.

Duplikater og unødvendige parametere vil ofte fylle opp tabellene i databasen og føre til at statistikken ikke er av god kvalitet.

SessionID

Noen nettsteder benytter ID for hvert eneste besøk som legges i selve URLen. Det betyr at hver eneste sidevisning vil bli unik for hvert eneste besøk. Det kommer til å gjøre statistikken uleselig og fullstendig ubrukelig. Slike parametere bør fjernes fullstendig fra den innsamlede dataen.

Brukeroppgaver

For å kunne sette deg inn i brukerens ståsted kan det lønne seg å skrive ned de forskjellige brukeroppgavene som de har å gjøre på nettstedet. Navigasjonsmenyen vil ofte kunne benyttes som toppoppgaver som tilsier de viktigste oppgaveområdene for brukerne. Disse bør testes ut for sikkerhets skyld.

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver kun et utdrag av hva som sjekkes i en kontorevisjon, men som du ser så er alle de nevnte punktene svært viktige å gjennomgå i ny og ne. Hvis du unnlater noen av disse punktene, er det dessverre stor sjans for at din data kan bli ødelagt og ubrukelig.

Det å ta beslutninger basert på feil data, vil også kunne ha store konsekvenser for nettstedet. Jeg anbefaler samtlige nettstedseiere å ha en kontorevisjon en gang per halvår.

Hvis du har noen spørsmål til dette, skriv gjerne en kommentar eller send meg en epost.

Written By

I en årrekke har Krister jobbet med bedrifter og organisasjoner i alle størrelser, små lokale til store internasjonale. Helt siden gutterommet har interessen ligget på psykologi og teknologi, hvilket har kulminert i hans lidenskap; optimalisering av nettsteder. En god fredagskveld for Krister, kan inneholde en god italiensk vin og Google Analytics.

1 Comment

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *